Фирма „ ТАНАТОС”ООД, е създадена през 2004 г. Основната ни дейност е в областта на хидростроителството , вътрешни и външни ВиК инсталации, изкопи, извозване на земна маса и строителни отпадъци, събаряне на сгради , почистване, възстановяване и направа на дерета и речни корита, почистване на сметища , изграждане на диги , дамби  и др. Фирмата има коректно реализирани множество обекти в градове като Добрич, Каварна, Генерал Тошево, Балчик, Русе и др. Разполагаме с богат набор от строителна техника и малка механизация необходими за изпълнението на възложените обекти. Имаме регистрация в Камарата на строителите в България за строежи от ПЪРВА ГРУПА – от ПЪРВА до ПЕТА категория, строежи от ВТОРА ГРУПА –  от ПЪРВА до ЧЕТВЪРТА категория ,строежи от ТРЕТА ГРУПА – от ПЪРВА категория, строежи от ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от ПЪРВА до ТРЕТА категория и ПЕТА ГРУПА. Сертифицирани сме и по ISO 9001:2015, ISO14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Предлагаме Ви богатия си опит, знания и трудов стаж в тези отрасли на строителството. Разполагаме с квалифицирани кадри, като: Инженер – пътно строителство, хидростроителство, ВиК, геодезист, строителен инженер, техник строителство и архитектура, ВиК специалисти, заварчици, машинисти еднокофов и многокофов багер, шофьори на тежко товарни автомобили с дълъг стаж и др.

Обекти свързани със строителството ,изкопни работи и разрушаване на сгради:

 1. Участие в строителството на магазин Bricolage гр. Добрич
 2. Събаряне на парова централа в гр.Добрич и участие в изграждането на магазин Kaufland
 3. Участие в изкопните работи за поставяне на 36 ветрогенератора в общ. Каварна и изкопи за канал за електропроводен кабел.
 4. Изкопи за множество хотели в К.К „ Златни пясъци” и гр. Балчик
 5. Изграждане на сметището на гр. Добрич
 6. Изкопи на зърно бази в общ. Добрич по програма САПАРД и др.
 7. Разрушаване на бившата обувна фабрика в гр. Добрич
 8. Разрушаване на бивш завод ЗЕНА в гр. Добрич
 9. Строително-монтажни работи в Центъра за защита на природата и животните в гр. Добрич
 10. Участие в изкопните работи на магазин” LIDL „ гр. Добрич

 

 Обекти свързани с изграждане и рехабилитация на външни ВиК инсталации, корекции на дерета и др.

 1. Корекция на дере Добрич – Крушари
 2. Корекция на дере в гр. Генерал Тошево
 3. Изграждане на 16 км. водопровод в с. Росица общ.Добрич
 4. Главен колектор /канализация/ в гр. Генерал Тошево-3,5 км.
 5. Изграждане на 4 канализационни участъка  по 400 м. и 600м. в гр. Добрич и др.
 6. Изграждане  на  главен колектор в с. Стойките общ. Смолян
 7. Корекция на реката в с. Стойките и изграждане на подпорни стени на същата
 8. Участие като подизпълнител в изграждането на помпена станция  Русе .
 9. Ремонтно-възстановителни работи по брегоокрепителна  Дамба „Албена –Балчик” и изграждане на дренажна система и водопопивен кладенец
 10. Възстановяване проводимостта  на речното легло на р. Добричка  в участъка от промишлената зона и профилиране леглото на р. Добричка при ЖП мост в участъка от 280м.
 11. Изместване на канализационен колектор с ф 1400 и направа на нов уличен водопровод  и водопроводни и канализационни отклонения по ул.”Селиолу”гр.Варна
 12. Изграждане на канализация, канализационни отклонения и шахти в гр. Балчик
 13. Рехабилитация  на водопроводи по ул.”Хан Кардам” и ул.”Ген. Киселов” гр. Добрич
 14. СМР изграждане на водопровод и  канализация по ул.”Поп Богомил” на територията на гр. Добрич
 15. Ремонт и почистване на трасето на р.Добричка  в участъка от нова облицовка на дере „Сердика „ до бул.”25-ти септември „гр. Добрич – покрита част.
 16. Възстановяване на отвеждащ колектор за пречистени отпадни води от ПСОВ – Албена ,общ.Балчик
 17. Изграждане на водопровод с обща дължина 1098 м и канализационен клон от Главен колектор с дължина 200 м по ул.”Поп Богомил” гр.Добрич
 18. СМР по изграждане на уличен водопровод и канализация в град Добрич

Изграждане на външна и вътрешна  ВиК инсталация на магазини :

 1. Mr.Bricolage гр. Добрич
 2.  Kaufland гр. Добрич
 3. Търговски център „Меркадо” гр. Добрич
 4. Tehnomarket гр. Добрич и мн.др.

Цялостно изграждане на бензиностанции и газ станции:

 1. Цялостно изграждане на бензиностанция и газ станция находяща се в гр. Добрич, ул. „ Поп Богомил” № 14 с вкл. изкопи и извозване на земна маса, монтаж и оборудване на цистерни за течни горива и газ и колонки към тях.
 2. Цялостно изграждане на бензиностанция находяща се в гр. Генерал Тошево, кв. Пастир с включени изкопи, с включени изкопи, монтаж и оборудване на цистерна и колонки към нея, собственост на „ ГЕОТЕРМ” АД